Dichter op de Deel - Dichters & Muzikanten

Een middag vol poëzie & muziek

Op zondag 26 mei 2013 - 14.00 uur
Op de deel van een stelpboerderij in Exmorra

Dichters en Muzikanten

Dichters:

Menno WigmanMenno Wigman is dichter, vertaler en essayist en wordt wel eens ‘de dandy van de desillusie’ genoemd. In 1997 debuteerde hij met de bundel ’s Zomers stinken alle steden, gevolgd door Zwart als kaviaar (2001) en Dit is mijn dag (2004). In 2012 verscheen zijn laatste bundel Mijn naam is Legioen, die binnen een maand vier drukken beleefde en voor de VSB-poëzieprijs werd genomineerd. Menno Wigman is stadsdichter van Amsterdam. (www.uitgeverijpromtheus.nl)


Joost OomenJoost Oomen groeide op in Ysbrechtum in Friesland. Hij publiceerde de bundels Vliegenierswonden en De stort. In het studiejaar 2010-2011 was hij huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen. Oomen ontving in 2011 het Hendrik de Vries-stipendium van de gemeente Groningen en is in 2013 voor twee jaar benoemd tot stadsdichter van Groningen. Treedt veelvuldig op. (www.joostoomen.com)


Thomas MöhlmannThomas Möhlmann Dichter, literair organisator, redacteur van het Poëzietijdschrift Awater. Zijn debuutbundel De vloeibare jongen (2006) werd genomineerd voor de C.Buddingh-prijs en bekroond met de Lucy B. en de C.W. van der Hoogt-prijs. In 2009 verscheen zijn laatste bundel: Kranen open.
Zijn volgende bundel Waar we wonen staat gepland voor najaar 2013.
Tijdens Dichter op de Deel zal Thomas Möhlmann de presentatie verzorgen. (www.uitgeverijprometheus.nl)


Tsead BruinjaTsead Bruinja Fries- en Nederlandstalig dichter. Hij treedt op in binnen- en buitenland en laat van zich horen op allerlei gebieden die de poëzie betreffen, zoals op festivals en in radioprogramma’s. Ook stelde hij een aantal bloemlezingen samen. In 2000 debuteerde hij met de Friestalige bundel De wizers in it read/De wijzers in het rood. Zijn meest recente Nederlandstalige bundel is Overwoekerd (2010), in 2012 genomineerd voor de Ida Gerhardtprijs.Tijdens Dichter op de Deel 2013 zal Tsead Bruinja zorg dragen voor het Lustrum-vertaalproject (www.tseadbruinja.nl)


Maud VerhauwaertMaud Verhauwaert Dichteres uit Antwerpen. Wankelt volgens de flaptekst van haar debuutbundel Ik ben mogelijk (Querido 2012) op de grens tussen het podium en de poëzie, en daarom is voor haar gekozen. Het debuut werd direct door de Poëzieclub als clubkeuze aangemerkt. In de zomer van 2012 vertegenwoordigde ze België op het Wereldkampioenschap Poetry Slam. Zij schrijft columns voor de krant de Morgen.(www.querido.nl)


Elske KampenElske Kampen Friese dichteres van wie de eerste poëziebundel verscheen nadat ze drie keer de Rely Jorritsmaprijs had gekregen voor een gedicht en éen keer de Maintaindrai Poëzieprijs. Naast dat debuut Fan glês it brekken (Friese Pers Boekerij, 2010) - dat in 2012 de Fedde Schurersjuery- en publykspriis ontving - publiceerde zij in literaire tijdschriften en schreef de tweetalige dichtbundel Dit is it gedicht/Dit is het gedicht voor kinderen. (www.friesepersboekerij.nl)


Sigrid KingmaSigrid Kingma Zij is één van de jonge Friese dichters. Momenteel is zij masterstudent Nederlands in Groningen, met een aantal vakken aan het Fries instituut. Daarnaast is Kingma redacteur en schrijft af en toe literatuurrecensies voor de Friestalige tijdschriften Ensafh en De Moanne. Sigrid Kingma trad op tijdens verschillende evenementen en heeft bijna genoeg gedichten om een bundel samen te stellen.


Rense SinkgravenRense Sinkgraven is de voormalige stadsdichter van Groningen en studeerde filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2005 debuteerde hij met de bundel Bombloesem. In 2009 kwam zijn bundel Sloop de stad met tedere woorden uit. Sinkgraven schreef de tekst van het titelnummer van de cd van Frank Boeijen Genade die in 2011 uitkwam.(www.kleineuil.nl)


Dien L. de BoerDien L. de Boer vestigde zich in 2005 in het Friese Exmorra. Daar nam zij met Dichter op de Deel het initiatief om poëzie een plaats te geven binnen de bestaande kunstroute. Zij is publicist en schrijft zelf poëzie. Haar eigen werk verscheen o.a. op de dbnl.org en in literair tijdschrift Het Liegend Konijn. (www.dichteropdedeel.nl)


De muzikanten:
13-Talking-Cows Met sterke composities en expressieve melodieën zal het kwartet Talking Cows zorgen voor afwisseling in het programma van Dichter op de Deel.
Saxofonist Frans Vermeerssen, pianist Robert Jan Vermeulen, drummer Yonga Sun en bassist Dion Nijland maken warmbloedige, grillige en avontuurlijke muziek op de grens van jazz en geïmproviseerde muziek. Een kwartet met die naam past goed op de deel in Exmorra.
Talking Cows is inventief en speels, de composities zijn herkenbaar en - waar nodig - met subtiel gevoel voor humor uitgevoerd.

dag dag - rolt ie niet op ons toe - als de tong van de wind over bladeren - de dag - over de wegen met het vrachtverkeer - start wordt aangeklikt - hij begint te spreken door deuren en ramen - hoor je niet in messen en vorken - die verlengden van handen in alle toonaarden - de ketelmuziek van de stad - en probeer ik niet - dat hele ding van een dag vast te pakken - zoals ik opveer bij het afscheid van een vriend - wanneer de merels aankondigen - in staccato dat ie vertrekt - het laatste licht ten afscheid - tafels en stoelen aantipt van terrassen - en wanneer hij zijn gloeiende overjas - zwiert over de schouders - laat hij dan niet - nog even torens en flats ontsteken - in vuur en vlam, niet wegbenen in rood - dan volgt de nacht